Wizyta z dzieckiem u ortodonty


Wielu rodziców nie zwraca uwagi na to, że higiena zębów mlecznych oddziałuje na stan uzębienia stałego. Niewielu pamięta o systematycznym czyszczeniu mleczaków i okresowych wizytach w gabinecie stomatologicznym, swych pociech. Z analiz tych wynika, że spora liczba maluszków ma zmiany zębowe z powodu próchnicy i zmian twarzowo-szczękowych. Stomatolodzy apelują, że właściwe rozstawienie zębów spowalnia pojawianie się nie tylko próchnicy, ale także minimalizuje odkształcenia stawów i mięśni, dostosowuje funkcjonalność zgryzu, broni przed schorzeniami przyzębia i usprawnia wymowę. Wysokiej jakości aparaty ortodontyczne we Wrocławiusą dopasowywane do indywidualnych wad uzębienia małych pacjentów. 

Do najbardziej typowych wad zgryzu zaliczyć można przodożuchwie częste u dzieci do 7 roku życia. Zwiastunem wady jest wypieranie żuchwy poza obręb szczęki górnej oraz zniekształcenia w rysach twarzy. Co do dzieci starszych komplikacja dotyka też granicy płaszczyzny czołowej. Inną wadą czynnościową u dzieci do lat 7 jest tyłożuchwie zaznaczające się tylnym ukształtowaniem żuchwy względem szczęki górnej lub czoła. Swoistą domeną komplikacji jest załamany fałd bródkowo-wargowy i nienaturalnie cofnięta broda.
Tyłozgryz postępuje wówczas, kiedy warga dolna jest wywinięta, a zęby przednie nie łączą się. Częstokroć zdarza się, że siekacze górne przechylone są w kierunku podniebienia czy też górnej wargi. Za to przodozgryz przejawia się wysunięciem łuku zębodołowego dolnego wobec górnego, zęby przednie dolne zachodzą na górne, dolna warga jest uwydatniona.
Do najważniejszych odchyleń na wysokość każdy wnikliwy ortodonta może wliczyć zgryz głęboki charakteryzujący się załamującą się linią zgryzową. Zęby górne przednie ewidentnie zachodzą na dolne powodując skracanie dolnego odcinka twarzy. Objawem zgryzu otwartego całkowicie jest brak kontaktu między łukami zębowymi, w następstwie, czego może dojąć do ostrej niemożności żucia i niskiego napięcia mięśni twarzowych. Zgryz otwarty fragmentaryczny identyfikuje się po wychyleniu górnych siekaczy co jest powodem powstawania przerw pomiędzy zębami w wymiarze frontalnym od kła do kła.
Chcąc uniknąć problemów zdrowotnych w dalszej perspektywie rodzice powinni wdrażać systematyczne wizyty kontrolne swych dzieci już w wieku pomiędzy 3 a 6 rokiem życia, kiedy to maluszki posiadają już kompletne zęby mleczne. Znaną klinikę dentystyczną MedCom powinny plus odwiedzić dzieci między 7 a 9 rokiem życia, w czasie, kiedy zęby mleczne ustępują miejsca stałym oraz pomiędzy 10-12 rokiem życia w czasie, w którym kształtują się zęby przedtrzonowe i kły. To w tym czasie doświadczony ortodonta powinien poddać analizie pacjentów z wyraźnymi zwiastunami nieprawidłowości zębowych.
Do najbardziej rozpowszechnionych wykładników wady zgryzu zalicza się nierówność w rysach twarzy, odkształcenie języka, kłopoty z artykulacją i żuciem, zaburzenia oddychania nosem, nieprawidłowa utrata zębów mlecznych, luki miedzy zębami stałymi.
W przypadku najmłodszych, diagnostyki stanu zgryzu dokonuje się w świetle podstawowych badań stomatologicznych. Wtedy w wieku około 8 lat wykonywa się fachowe badanie ortodontyczne.
Nie można, że wady zgryzu są wynikiem wielu oznak klinicznych, takich jak m.in. kamień nazębny, próchnica, chybotanie i wysuwanie się zębów, dolegliwości przyzębia i nieprawidłowości w rysach twarzy, dlatego nigdy nie można ich dezawuować. Wyłącznym ratunkiem staje się profesjonalna Klinika Stomatologiczna. Dolnośląska stolica, jako jedno z większych miast Polski poszczycić się może wykwalifikowanym personelem oraz innowacyjnym wyposażeniem stomatologicznym. Wybierając gabinet stomatologiczny wyjątkową uwagę zwrócić trzeba na kompetencje kadry lekarskiej i właściwe nastawienie do dzieci. Po wykonaniu badań polecany wrocławski ortodonta przewiduje kwestię korekty zgryzu dopasowaną do wieku pacjenta. W wypadku wad zgryzu będących następstwem niedobrych nawyków leczenie kierowane jest na aparaty ortodontyczne niestabilne. Leczenie trwa około 3 lat i ukierunkowane jest na noszenie aparatu w nocy i przez parę godzin za dnia. Dla dzieci dobiegających 13 roku życia lepsze okazują się aparaty ortodontyczne permanentne niemal przymocowane do korony zęba.

tekst na podstawie: podzielasz zdanie? medcom.wroclaw.pl
Rys historyczny Luwru
Całość obiektu jakim jest Luwr nie jest integralna. Tworzona była na przestrzeni lat i tymi epokami naznaczonych jest kilka strategicznych miejsc muzeum. Sam pałac w którym znajduje się siedziba muzeum, był pełnił na początku funkcję obronną, zabezpieczającą Paryż przed...
Historia i pochodzenie numizmatyki
Numizmatyka jest jedną z najstarszych badań analizujących kolekcje monet, banknotów, żetonów oraz innych powiązanych z tym zagadnieniem obiektów.

Niektórzy ludzie mogą się mylić, gdy myślą, że numizmatyka to nic innego jak zbieranie różnego rodzaju waluty....

Strategia na przeprowadzki
Najczęściej przewóz i ciągłe migrowanie osób to bardzo powszechna obecnie kwestia. Wszędzie, gdzie porządniej, dostatniej ludzie się osiedlają, dlatego że tam dobrze im zamieszkiwać. Gdy wszystko jest łatwiejsze do zdobycia, gdy ludzie mogą mieć za mniej więcej, to jest dla każdego...


  • Jaki powinien być gabinet stomatologiczny?
  • Usługi dentystyczne kluczowe są w każdym większym mieście w Polsce. Wrocław nie jest tutaj wyjątkiem. W mieście tym nie brakuje osób, które...
  • Najtańsza waluta
  • Wyjeżdżając poza granice naszego kraju, czy to w celach czysto turystycznych, czy też w jakichkolwiek celach zarobkowych lub innych,...
  • Jakość materiałów i jakość polubień
  • Budowanie profilu na portalu społecznościowym przez firmę nie jest proste, o czym na pewno przekonał się już niejeden przedsiębiorca, który...